Gelnický sesterský deň 2022

16.6.2022 sa v Biergarten Gelnica konal odborný seminár GELNICKÝ SESTERSKÝ DEŇ, ktorý organizovala Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS - SRDCE) v Jaklovciach v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti 20. výročia pôsobenia ADOS - SRDCE v okrese Gelnica.

Na seminári sme privítali sestry, ostatných zdravotníckych pracovníkov, hostí nielen z blízkeho okolia, ale z rôznych kútov Slovenska. Medzi našimi ctenými hosťami boli:

  • primátor mesta Gelnice Ing. Dušan Tomaško, MBA, ktorý prevzal záštitu nad týmto podujatím,
  • riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH,
  • prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Spišskej Novej Vsi – Mgr. Petra Sekulová, MPH.

Pán primátor počas príhovoru udelil zakladateľovi, zároveň konateľovi ADOS - SRDCE Michalovi Tebeľákovi, ďakovný list za dlhoročné poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti občanom okresu Gelnica.

Okrem skvelej atmosféry, ktorú tvoril kolektív 80 účastníkov, nás v priebehu dňa sprevádzali rečníci s odbornými prednáškami na tému Ošetrovateľstvo v praxi.

PROGRAM

Fotogaléria