Gelnický sesterský deň 2023

25.5.2023 sa v Biergarten Gelnica konal druhý ročník GELNICKÉHO SESTERSKÉHO DŇA, ktorý organizovala Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS - SRDCE) v Jaklovciach v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier.

Na seminári sme privítali sestry, ostatných zdravotníckych pracovníkov, hostí nielen z blízkeho okolia, ale zo vzdialenejších miest. V úvode sa sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom, hosťom prihovorili:

  • zástupca primátora mesta Gelnice Ladislav Gross,
  • prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p.a.,
  • prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek
    v Spišskej Novej Vsi – Mgr. Petra Sekulová, MPH.

Hlavná téma odborného seminára Ošetrovateľstvo v praxi umožnila prezentovať poznatky a skúsenosti
z rôznych oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Skvelú atmosféru tvoril kolektív 75 účastníkov.

PROGRAM

Fotogaléria