Odborné semináre

Organizovanie odborných seminárov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou aktivít ADOS - SRDCE umožňujú aplikovanie najnovších poznatkov
a informácií v praxi.
Odborný seminár v Gelnici

Na seminári sme privítali sestry, ostatných zdravotníckych pracovníkov, hostí nielen z blízkeho okolia, ale z rôznych kútov Slovenska.