Odborné semináre

Organizovanie odborných seminárov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
aktivít ADOS - SRDCE, umožňuje aplikovanie najnovších poznatkov
a informácií v praxi.

Gelnický sesterský deň

2022

2023

2024

Gelnický sesterský deň

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek – Regionálna komora SaPA v Spišskej Novej Vsi organizuje odborný seminár na okresnej úrovni.