Časté otázky

V prípade, ak ste nenašli odpoveď na vašu otázku, tak nás neváhajte kontaktovať.
Časté otázky
Je poskytovanie našich služieb bezplatné?

Áno, poskytovanie našich služieb je bezplatné.

Čo zahŕňa poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí?

Ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí zahŕňa:

 • meranie fyziologických funkcií (krvný tlak, pulz, telesná teplota)
 • meranie glykémie glukomerom
 • aplikáciu injekčnej, neinjekčnej a infúznej liečby
 • preväzy nehojacich sa rán (napr. vred predkolenia, syndróm diabetickej nohy, preležaniny, popáleniny, malígne rany, pooperačné rany)
 • podávanie očistnej klyzmy
 • odber krvi a iného biologického materiálu (odber spúta, odber moču, realizácia sterov napr. z hrdla, z nosa)
 • ošetrovateľskú rehabilitáciu
 • ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta s permanentným močovým katétrom, vrátane výmeny permanentného močového katétra u ženy, cievkovanie ženy
 • ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na prevenciu preležanín
 • ošetrovateľskú starostlivosť o imobilného pacienta
 • ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta na domácej umelej pľúcnej ventilácii
 • ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta so stómiou (napr. pacient s tracheostómiou, urostómiou, nefrostómiou, perkutánnou epicystostómiou, kolostómiou, ileostómiou, perkutánnou endoskopickou gastrostómiou – PEG)
 • ošetrovateľskú starostlivosť o onkologického pacienta
 • ošetrovateľskú starostlivosť o umierajúceho pacienta
 • odborný nácvik výkonov pri ošetrovaní pacienta v domácom prostredí
 • edukáciu pacienta, rodinných príslušníkov/opatrovateľa
 • iné výkony podľa ordinácie ošetrujúceho lekára.
Aký je čas príchodu sestry?

Sestra počas prvej návštevnej služby informuje pacienta a/alebo jeho rodinných príslušníkov/opatrovateľa o približnom čase návštevných služieb podľa denného harmonogramu.

Aký zdravotnícky materiál potrebuje pacient na ošetrenie?

Sestra počas prvej návštevnej služby informuje pacienta a/alebo jeho rodinných príslušníkov/opatrovateľa o tom, aký zdravotnícky materiál dodá naša spoločnosť, aký zdravotnícky materiál je potrebné zakúpiť a na aký zdravotnícky materiál má pacient nárok na základe predpisu všeobecného lekára alebo lekára špecialistu.

Aký je rozdiel medzi domácou ošetrovateľskou starostlivosťou a opatrovateľskou službou?

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná sestrami pracujúcimi v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti s realizáciou ošetrovateľských výkonov (napr. aplikácia injekčnej, neinjekčnej, infúznej liečby, preväzy nehojacich sa rán, odber krvi). Opatrovateľská služba je sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku poskytovaná verejným alebo neverejným poskytovateľom sociálnej služby s realizáciou sebaobslužných úkonov (napr. hygiena, stravovanie, obliekanie), úkonov starostlivosti o domácnosť (napr. nákup potravín, príprava jedla, upratovanie), základných sociálnych aktivít (napr. sprievod na lekárske vyšetrenie).