Služby

V rámci ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí poskytujeme široké spektrum našich služieb – ošetrovateľských výkonov.

Benefity našich služieb:

Služba je bezplatná

Prirodzené prostredie

Kontakt s rodinou

Pocit istoty a bezpečia

Pozitívny vplyv na psychický stav pacienta

Individuálny prístup

Spolupráca s viacerými lekárskymi odbormi

Predchádzanie hospitalizácii

Urýchlenie procesu uzdravovania

Zvýšenie kvality života

Služba je zadarmo

Prirodzené prostredie

Kontakt s rodinou

Pocit istoty a bezpečia

Pozitívny vplyv na psychický stav pacienta

Individuálny prístup

Spolupráca s viacerými lekárskymi odbormi

Predchádzanie hospitalizácii

Urýchlenie procesu uzdravovania

Zvýšenie kvality života

Ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí zahrňa:

 • meranie fyziologických funkcií (krvný tlak, pulz, telesná teplota)
 • meranie glykémie glukomerom
 • aplikáciu injekčnej, neinjekčnej a infúznej liečby
 • preväzy nehojacich sa rán (napr. vred predkolenia, syndróm diabetickej nohy, preležaniny, popáleniny, malígne rany, pooperačné rany)
 • podávanie očistnej klyzmy
 • odber krvi a iného biologického materiálu (odber spúta, odber moču, realizácia sterov napr. z hrdla, z nosa)
 • ošetrovateľskú rehabilitáciu
 • ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta s permanentným močovým katétrom, vrátane výmeny permanentného močového katétra u ženy, cievkovanie ženy
 • ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na prevenciu preležanín
 • ošetrovateľskú starostlivosť o imobilného pacienta
 • ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta na domácej umelej pľúcnej ventilácii
 • ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta so stómiou (napr. pacient s tracheostómiou, urostómiou, nefrostómiou, perkutánnou epicystostómiou, kolostómiou, ileostómiou, perkutánnou endoskopickou gastrostómiou - PEG)
 • ošetrovateľskú starostlivosť o onkologického pacienta
 • ošetrovateľskú starostlivosť o umierajúceho pacienta
 • odborný nácvik výkonov pri ošetrovaní pacienta v domácom prostredí
 • edukáciu pacienta, rodinných príslušníkov/opatrovateľa
 • iné výkony podľa ordinácie ošetrujúceho lekára.