Služby

V rámci ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí
poskytujeme široké spektrum našich služieb – ošetrovateľských výkonov.

Benefity našich služieb:

Služba je bezplatná

Kontakt s rodinou

Pocit istoty a bezpečia

Predchádzanie hospitalizácii

Urýchlenie procesu uzdravovania

Zvýšenie kvality života

Ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí zahŕňa:

 • meranie fyziologických funkcií (krvný tlak, pulz, telesná teplota),
 • meranie krvného cukru glukomerom,
 • aplikáciu injekčnej, neinjekčnej a infúznej liečby,
 • preväzy nehojacich sa rán (napr. vred predkolenia, syndróm diabetickej nohy, preležaniny, popáleniny, malígne rany, pooperačné rany),
 • podávanie očistnej klyzmy,
 • odber krvi a iného biologického materiálu (odber spúta, odber moču, realizácia sterov napr. z hrdla, z nosa),
 • ošetrovateľskú rehabilitáciu,
 • ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta s močovým katétrom, vrátane výmeny močového katétra u ženy, tiež cievkovanie ženy,
 • ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na prevenciu preležanín,
 • ošetrovateľskú starostlivosť o imobilného pacienta,
 • ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta na domácej umelej pľúcnej ventilácii,
 • ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta so stómiou – vývodom (napr. pacient
  s tracheostómiou, urostómiou, nefrostómiou, perkutánnou epicystostómiou, kolostómiou, ileostómiou, perkutánnou endoskopickou gastrostómiou – PEG),
 • ošetrovateľskú starostlivosť o onkologického pacienta,
 • ošetrovateľskú starostlivosť o umierajúceho pacienta,
 • odborný nácvik výkonov pri ošetrovaní pacienta v domácom prostredí,
 • edukáciu pacienta, rodinných príslušníkov/opatrovateľa,
 • iné výkony podľa ordinácie ošetrujúceho lekára.