Časopis
ADOS ‐ SRDCE

Ošetrovanie v pohodlí domova

O časopise

ADOS - SRDCE: Ošetrovanie v pohodlí domova je elektronický časopis, ktorý sa zameriava na publikovanie príspevkov týkajúcich sa podpory zdravia, prevencie ochorení či možností ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí počas zdravotných ťažkostí. Svojím zameraním je určený pacientom, ich príbuzným, sestrám, lekárom, ostatným zdravotníckym pracovníkom. Časopis prijíma odborné, pôvodné výskumné práce a edukačné materiály, ktoré sa vyznačujú aktuálnosťou a obsahovou relevantnosťou. Príspevky pre odbornú verejnosť sú recenzované.

Časopis založený dňa 28.7.2023.

Periodicita

2x za rok

ISSN

2989-3003

Vydavateľ

ADOS - SRDCE s.r.o.

Redakcia časopisu
ADOS - SRDCE

Redaktor
PhDr. Mária Kožuchová, PhD.
Michal Tebeľák

Redakčná rada

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
Katedra Ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave

prof. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.
Ústav ošetrovateľstva, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, MBA
Katedra Ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku

PhDr. Dana Stachurová, PhD.
Stredná zdravotnícka škola, Prešov

prof. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
Katedra Ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

Archív časopisu
ADOS - SRDCE

2023 číslo 1

Časopis ADOS – SRDCE s.r.o. – 1/2023

2023 číslo 2

Časopis ADOS – SRDCE s.r.o. – 2/2023

2024 číslo 1

Časopis ADOS – SRDCE s.r.o. – 1/2024

Pokyny pre autorov

Kontakt

ADOS - SRDCE s.r.o.
Nová 351
055 61 Jaklovce

0908 643 586
info@ados-srdce.eu