O nás

Sme agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá spolupracuje
s lekármi všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

O našich pacientov sa staráme dôsledne a s obrovským nasadením už 20 rokov – v pohodlí ich domova

Ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí poskytujú naše kvalifikované a skúsené sestry pacientom všetkých vekových skupín.

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí zahŕňa široké spektrum ošetrovateľských výkonov.

VÝKONY POSKYTOVANÉ SESTRAMI

MÁM ZÁUJEM

Srdcom pre vás a vašich blízkych

Kancelária Ados-srdce

„Náš tím tvoria sestry s priateľským prístupom“

Úzka spolupráca s lekármi všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a lekármi špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti nás neustále predurčuje napredovať v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti pacientom v ich domácom prostredí alebo inom prirodzenom sociálnom prostredí a tým zaisťovať maximálny rozsah, dostupnosť, kvalitu, efektivitu poskytovania starostlivosti, ale predovšetkým spokojnosť pacienta a jeho blízkych.

PhDr. Mária Kožuchová, PhD.

PhDr. Mária Kožuchová, PhD.

Odborný zástupca ADOS