Gelnický sesterský deň 2024

23.5.2024 sa v Biergarten Gelnica uskutočnil 3. ročník GELNICKÉHO SESTERSKÉHO DŇA, ktorý organizovala Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS - SRDCE) v Jaklovciach v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier.

Sestrám, pôrodným asistentkám, ostatným zdravotníckym pracovníkom, hosťom nielen z blízkeho okolia, ale zo vzdialenejších miest sa v úvode prihovorili:

  • zástupca primátora mesta Gelnice pán Ladislav Gross,
  • koordinátorka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Košický kraj pani PhDr. Anna Schmiedl, MPH.

Hlavnou témou odborného seminára bolo Ošetrovateľstvo v praxi. Tretieho ročníka Gelnického sesterského dňa sa zúčastnilo 85 účastníkov, ktorí prispeli k úspešnému priebehu podujatia.

PROGRAM

Fotogaléria