Prestížne ocenenie Biele Srdce pre sestry v ADOS – SRDCE

  • Autor:
    Mária Kožuchová
  • Dátum publikovania:
    05.06.2024

Ocenenie Biele srdce je prestížnym ocenením a symbolom uznania pre sestry a pôrodné asistentky, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Symbol sa stal celosvetovo uznaným prejavom vďaky za ich prácu a ľudskosť vo sfére zdravotnej starostlivosti. Súčasťou ocenenia je strieborný šperk v tvare srdca, ktorý nesie v sebe symboliku srdca ako miesta, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti sestier. Biela farba srdca symbolizuje prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestry prijímajú všetkých ľudí sveta. Symbol bieleho srdca tak charakterizuje starostlivosť, poznanie a ľudskosť, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou práce sestier.

Strieborný šperk v tvare srdca je výnimočným dielom umeleckej práce, zhotoveným zo strieborného drôtu technikou šitej čipky. Jeho autorka, Ing. Marta Filová, vytvára jedinečné šperky s použitím tradičných drotárskych a textilných techník, bez spájkovania. Ťažiskom tvorby je šperk zo strieborného drôtu v kombinácii s perlami, korálmi a polodrahokamami.

Ocenenie Biele srdce je udeľované v troch kategóriách (Sestra a pôrodná asistentka – v praxi; Sestra a pôrodná asistentka – manažér; Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg), na republikovej a regionálnej úrovni. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek každoročne udeľuje toto ocenenie na slávnostných podujatiach po celej krajine, ktoré sú súčasťou osláv Medzinárodného dňa sestier. Týmto spôsobom zdôrazňuje výnimočný prínos sestier a pôrodných asistentiek v oblasti ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie a upozorňuje na ich neoceniteľnú úlohu v zdravotníckom systéme.

Michal Tebeľák ocenený na republikovej úrovni v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – v praxi

Výnimočná práca pána Michala Tebeľáka a jeho prínos v oblasti domácej ošetrovateľskej starostlivosti bola v roku 2011 ocenená v prezidentskom paláci, kde vtedajší prezident Ivan Gašparovič osobne privítal laureátov a prevzal záštitu nad podujatím. Pán Michal Tebeľák mal možnosť podeliť sa s pánom prezidentom o svoje skúsenosti a vízie týkajúce sa agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Slávnostné podujatie uzavrel slávnostný seminár na tému „Preklenutie rozdielov: Zlepšovanie dostupnosti a rovnosti“, ktorý ponúkol zaujímavé prednášky a priestor na diskusiu. V rámci slávnostného semináru vtedajšia prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, PhDr. Mária Lévyová, odovzdala ocenenie Biele srdce pánu Michalovi Tebeľákovi a popriala mu veľa úspechov a zdravia v jeho ďalšej práci. Okrem toho pani prezidentka vyzdvihla význam práce sestier a pôrodných asistentiek a ich neoceniteľný prínos pre spoločnosť.

O Michalovi Tebeľákovi počas odovzdávania ocenenia povedali toto:  “Pred 40 rokmi ako 20 ročný o sebe napísal: „Už ako žiak ZDŠ som túžil stať sa zdravotníkom. Toto povolanie ma zvlášť priťahovalo svojou ľud

kosťou. Prihlásil som sa na zdravotnícku školu v Levoči, kde ma prijali. Naďalej cítim k svojmu povolaniu hlboký vzťah. Mojím životným cieľom je vykonávať povolanie, ktoré ma nesmierne zaujíma.“ Po mnohoročnom procese jeho osobnostného a profesionálneho dozrievania sa rozhodol vo svojom povolaní ísť vlastnou samostatnou cestou a v roku 2001 založil ADOS v Jaklovciach. Jeho agentúra bola od začiatku zaujímavým fenoménom nielen preto, lebo ju zriadil a viedol sestra – muž, ale aj preto že bola agentúrou založenou na vidieku. Agentúra sa stala vyvrcholením splneného profesionálneho sna, ktorý si ako 20 ročný stanovil. O tom, že sa mu plne venoval svedčí to, že od chvíle, kedy napísal túto vetu uplynulo 38 rokov a on sa tomuto povolaniu stále naplno venuje.”

Prečítajte si rozhovor s pánom Michalom Tebeľákom, ktorý v roku 2004 poskytol pre denník Korzár SME: POVOLANIE – Michal Tebeľák z Jakloviec pracuje ako zdravotná sestra – Korzár SME

PhDr. Mária Kožuchová, PhD. ocenená na republikovej úrovni v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažér 

Prezidentka Zuzana Čaputová privítala 13. mája 2022 laureátov ocenenia Biele srdce v prezidentskom paláci a prevzala záštitu nad týmto významným podujatím. Jednou z ocenených bola naša odborná zástupkyňa PhDr. Mária Kožuchová, PhD., ktorá mala príležitosť osobne sa rozprávať s pani prezidentkou o svojej práci v oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti pacientom v domácom prostredí. Pani prezidentka vyjadrila svoje blahoprajné slová a popriala všetkým laureátom veľa úspechov a energie v ich dôležitej práci. Pripomenula, aby sa cítili ocenení a podporovaní za všetko, čo robia pre ostatných.

Slávnostné odovzdávanie ocenení pokračovalo v poobedných hodinách v Senci, kde sa stretli okrem iných laureátov aj významní hostia a odborníci v oblasti zdravotníctva. Pani prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl.p.a., všetkým prítomným zaželala veľa úspechov a energie v ich práci. 

O Márii Kožuchovej počas odovzdávania ocenení povedali toto: “Pôsobí ako konateľka a odborný zástupca spoločnosti ADOS – SRDCE s.r.o. so sídlom v Jaklovciach, ktorú založil v roku 2001 jej otec. Chce naďalej pokračovať v rozvíjaní tejto spoločnosti, ktorá je laickou aj odbornou verejnosťou vnímaná a uznávaná ako stabilný a spoľahlivý poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti v prirodzenom domácom prostredí pacientov. Na prvom mieste v jej práci je pomoc pacientom a ich príbuzným, preto aj svoju prácu nevníma ako povinnosť, ale predovšetkým ako poslanie. Okrem manažovania spoločnosti navštevuje tiež pacientov v ich domácnostiach. Je mimoriadne pracovitá, disciplinovaná. Je autorkou troch historicky prvých publikácií týkajúcich sa poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti publikovaných v Slovenskej republike (Domáca ošetrovateľská starostlivosť – 2014, Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I – 2019, Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti II – 2022). Uvedené publikácie ponúkajú teoretický a praktický prehľad poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, čím prispievajú k odbornému rastu a profesionálnej príprave sestier. Okrem toho sa neustále vzdeláva formou samoštúdia, ale tiež aktívnou aj pasívnou účasťou na odborných vzdelávacích aktivitách. Popri práci je jej silným motivačným faktorom rodina, v ktorej spolu s manželom vychovávajú dve dcéry.”

Prečítajte si o jej ocenení v rozhovore, ktorý poskytla pre denník Pravda: Biele srdce pre Máriu Kožuchovú | Spravodajstvo | Relácie | TV Pravda.sk

Viera Hrabovská ocenená na regionálnej úrovni v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – v praxi 

Viera Hrabovská, sestrička z ADOS – SRDCE, sa stala držiteľkou ocenenia Biele srdce na regionálnej úrovni v kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi. Ocenenie jej bolo udelené Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Spišskej Novej Vsi. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo 31. mája 2024 v Obradnej sieni Radnice v Spišskej Novej Vsi. Primátor mesta Spišskej Novej Vsi, Ing. Pavol Bečarik, spolu s prezidentkou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Spišskej Novej Vsi, Mgr. Petrou Sekulovou, odovzdali ocenenia. 

O Viere Hrabovskej počas odovzdávania ocenení povedali toto: “Po ukončení štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Levoči v roku 1987 nastúpila do Krajskej detskej nemocnice v Košiciach ako detská sestra na kojenecké oddelenie. V roku 1995 začala pracovať v Nemocnici s poliklinikou v Gelnici na internom oddelení ako zdravotná sestra, kde získala vedomosti a zručnosti pri starostlivosti o dospelých pacientov. Od roku 2000 až doposiaľ pracuje ako ambulantná sestra u všeobecného lekára MUDr. Vrabca Jozefa vo Veľkom Folkmári. Vo svojej práci sa stretáva s pacientmi trpiacimi rôznymi diagnózami, a vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudla, využíva pri starostlivosti o pacientov. Od roku 2008 pracuje tiež v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS – SRDCE) v Jaklovciach vo vedľajšom pracovnom pomere. Ako hovorí ona sama: Táto práca ma baví, lebo môžem pomôcť pacientom, ktorí to potrebujú. Zároveň pomáham aj sebe – každý deň absolvujem prechádzku, pri ktorej robím zdravotníka, psychológa aj terenného pracovníka. Mám rada svojich pacientov a myslím, že aj oni mňa. Často mi dokonca povedia, že sa ma nevedeli dočkať alebo, že sa tešili, kedy už prídem. Také slová pohladia srdce a veľmi potešia. Tieto slová vypovedajú o pomoci druhým a to slovom, skutkom, ale hlavne srdcom. Práca sestry či už v ambulancii, alebo priamo v domácom prostredí pacienta ju baví a napĺňa. Býva so svojou rodinou v obci Kojšov. Je vydatá, má dve deti a vnučku Natálku, z ktorej má veľkú radosť. Relaxuje pri čítaní kníh, či práci v záhrade. Svojou aktívnou účasťou reprezentovala ADOS – SRDCE na Gelnickom sesterskom dni v roku 2022. Je členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek nepretržite. My v ADOS – SRDCE si ju vážime ako sestru, ako človeka. Svoju prácu vykonáva nielen profesionálne, ale predovšetkým ľudsky. Má naše uznanie a obdiv za svoje nasadenie, obetavosť a nezlomnú vôľu pomáhať pacientom a zvládať neraz náročné a nepredvídateľné situácie, ktoré práca sestry prináša. Za jej neúnavnú prácu, úsilie, profesionalitu jej ďakujeme.”

Ocenenie Biele srdce je významnou udalosťou, ktorá podčiarkuje prínos sestier a pôrodných asistentiek vo sfére zdravotnej starostlivosti. Ich oddanosť, profesionalita a ľudskosť sú neoddeliteľnou súčasťou ich práce, a tieto ocenenia slúžia ako uznanie ich úsilia a obetavosti. Ďakujeme Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek za tieto prestížne ocenenia Biele srdce pre ADOS – SRDCE.