Príbeh starostlivosti v ADOS – SRDCE, ktorý zmenil život

  • Autor:
    Natália Nalevanková
  • Dátum publikovania:
    12.09.2023

Málokto si uvedomuje dôležitosť a potrebu ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí, až pokiaľ sa neocitne v situácii, kedy ju potrebuje. Príbeh pani Anny, našej pacientky, nám ukazuje, aký hlboký dopad môže mať starostlivá ruka a láska v tejto oblasti.

Z nemocničného lôžka do domáceho prostredia

V auguste 2022 nás kontaktovala jej dcéra. Povedala nám, že sa dozvedela o službách, ktoré poskytujeme v oblasti domácej starostlivosti. Jej mama bola práve prepustená z nemocnice, a rodina nevedela, ako sa postarať o jej zdravotné potreby.

Začiatok našej starostlivosti

Naša prvá návšteva v rodine pani Anny priniesla mnoho obáv a neistoty. Z príbuzných bolo cítiť obavy, strach, bezmocnosť, ako to všetko zvládnu. Pochopiteľne, rodina mala veľa otázok a obáv, ale neboli v tom sami. Prvoradý je pacient, kvôli ktorému prídeme do domácnosti, ale taktiež musíme upokojiť, nasmerovať a podať pomocnú ruku tiež príbuzným, aby vedeli, ako zvládnuť aj bežné úkony starostlivosti o svojho príbuzného. Naša starostlivosť nie je len o pacientovi, ale aj o podpore a usmernení rodiny.

Ošetrovanie a rehabilitácia

Pani Anna mala 77 rokov a bola ležiacou pacientkou po zlomenine driekového stavca, lonovej kosti, s preležaninami, bolesťami celého tela a inými chronickými diagnózami. Pacientka napriek všetkému bola usmievavá a komunikatívna. Po získaní anamnézy zo zdravotnej dokumentácie a od príbuzných, som pani Anne vysvetlila, aké ošetrovateľské činnosti budem robiť, s čím súhlasila.

Prvoradé bolo ošetrenie preležanín u pacientky, poučenie príbuzných a prevedenie polohovania s použitím vankúšov, výmena plienky, ošetrenie kože, aby sa predišlo vzniku ďalších preležanín. Pri ošetrovaní preležanín som s pani Annou neustále komunikovala. Mojou snahou bolo, aby sa nesústredila na bolesť. Bežne sa málo ľudí stretne s preležaninami, majú obavy a veľa otázok. Nakoľko bola pani Anna predtým chodiaca, veľmi si príbuzní priali nejako ju „rozhýbať“, čo niekedy v domácom prostredí nie je ľahké. Mojou snahou bolo pomôcť pani Anne získať jej nezávislosť späť.

Zmienky o úspechoch

S postupným hojením preležanín, ktoré bolo zdĺhavé a náročné, som začala s pani Annou ošetrovateľskú rehabilitáciu na posteli, zameranú na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov. Pravidelným cvičením, trpezlivosťou a cieľavedomosťou pani Anny, sme po troch mesiacoch spolu s jej príbuznými videli, že napreduje a zdravotný stav sa zlepšuje. Tešili sme sa aj z malých úspechov, keď prvýkrát pani Anna sedela sama na posteli, stála síce s pomocou, či posedela v kresle. Dokonca ma pri ďalších návštevách radostne vítala sediac vo vozíku, kým jej manžel ustelie posteľ. Pre mňa mohol byť tento krok malý, ale pre rodinu predstavoval veľký úspech.

S každou návštevou a postupným získavaním dôvery, sa stal náš vzťah sestra – pacient dôvernejší. Rozprávali sme sa nielen o chorobe a bolesti, ale aj o varení, či práci v záhrade.

Po piatich mesiacoch s postupným vyhojením preležanín a pravidelnej rehabilitácii, sme s pomocou manžela, ktorý bol oporou od začiatku, dosiahli, že pani Anna prešla z izby do kuchyne. S pomocou manžela síce na vozíku po dlhej dobe konečne jedla za stolom v kuchyni, alebo bola v sprche. Pre nás sú to bežné veci, pre iných malý zázrak.

Príbeh pani Anny mi ukázal, že ošetrovateľská starostlivosť nie je len o odbornosti, ale aj o láske, starostlivosti a podpore. Spolupráca medzi pacientom, rodinou a odborným tímom je kľúčom k úspechu. V ADOS – SRDCE veríme, že starostlivosť s láskou a oddanosťou je tým najlepším, čo môžeme našim pacientom ponúknuť.