Duševné zdravie ako stav telesnej  a duševnej pohody

 • Autor:
  Mária Kožuchová
 • Dátum publikovania:
  10.10.2023

Duševné zdravie je kľúčový aspekt nášho celkového blahobytu. Zahŕňa v sebe naše emócie, myslenie a spôsob, akým zvládame rôzne situácie v živote. Je to stav, v ktorom sa cítime pohodlne, efektívne pracujeme, plníme svoje denné povinnosti a prispievame k lepšiemu fungovaniu spoločnosti.

Duševné zdravie nie je statickým stavom, ale dynamickým procesom, ktorý reaguje na rôzne výzvy a záťaže, s ktorými sa stretávame. Vplyv vonkajších faktorov na naše duševné zdravie môže byť ohromujúci, či už sú to náročné pracovné prostredia, osobné straty alebo vlastné vnútorné konflikty.

Aby sme sa lepšie porozumeli duševnému zdraviu a jeho významu v našich životoch, prenikneme hlbšie do toho, ako môže byť duševné zdravie ovplyvnené a ako ho udržiavať v optimálnom stave. Duševné zdravie je, bezpochyby, dôležitým hľadiskom nášho života, a jeho hodnota sa neustále prejavuje vo všetkých aspektoch našich každodenných skúseností. Čítajte ďalej, aby ste sa dozvedeli, ako chrániť a posilňovať svoje duševné zdravie.

Čo narúša duševné zdravie?

Rozvrat duševnej pohody môže vyústiť do duševných porúch, pričom k ich vzniku prispievajú rôzne faktory. Medzi tieto faktory patrí genetická predispozícia, vplyv prostredia, vrátane možných toxických látok a infekcií, ale aj psychické súčasti, ako sú stres, záťaž a frustrácia. Okrem toho sociálne faktory, vrátane interpersonálnych vzťahov v rodine a spoločnosti, nezamestnanosť a ekonomická záťaž, môžu zohrávať podstatnú úlohu pri vyvolávaní duševných porúch.

Tieto duševné poruchy predstavujú široký spektrum problémov, ktoré sa prejavujú v kombinácii abnormálnych myšlienok, emócií, správania a vzťahov s inými ľuďmi. Následkom duševných ochorení môže byť aj pocit izolácie a odlišnosti, čo v konečnom dôsledku vedie k stigmatizácii, diskriminácii a sociálnemu vylúčeniu postihnutých jedincov.

 Ako si chrániť a udržiavať duševné zdravie?  

Ak si chcete udržať svoje duševné zdravie v poriadku, mali by ste dbať na psychohygienu. Vďaka nej sa dá predchádzať duševným poruchám, rozvíjať duševné zdravie a udržiavať si duševnú rovnováhu. Psychohygiena sa zameriava na uplatňovanie pravidiel zdravého spôsobu života a konštruktívne zvládanie náročných životných situácií. Ponúkame niekoľko inšpirácií, ako sa starať o svoje duševné zdravie.

 • Výživa a stravovacie návyky v optimálnej miere podporujú udržanie rovnovážneho psychického stavu. Pokiaľ je výživa zdravá, vyvážená, pestrá a nutrične hodnotná, pomáha udržiavať optimálnu hmotnosť, chráni pred vznikom rôznych ochorení, ale aj zlepšuje koncentráciu a pozornosť, prináša dobrú náladu. Naopak, konzumácia nevyváženej stravy oslabuje organizmus a vedie k chorobným stavom. 
 • Pohyb nielen zlepšuje fyzické zdravie, formuje postavu, ale je takisto efektívny pri mnohých psychických problémoch. Je jedným z najjednoduchších a najúčinnejších spôsobov ako zlepšiť koncentráciu, motiváciu, pamäť a náladu. Na udržanie zdravia, zníženie rizika zdravotných problémov a zlepšenie psychickej pohody sa odporúča minimálne tridsať minút stredne intenzívnej fyzickej aktivity počas väčšiny dní v týždni (napr. bicyklovanie, plávanie, beh, tanec či prechádzky v prírode, ktoré sú prirodzeným zdrojom energie a sily).
 • Spánok patrí medzi základné životné funkcie. Je dôležitý nielen pre fyzické, ale aj duševné zdravie. Jeho dostatok zlepšuje náladu a zvyšuje pracovnú výkonnosť. Naopak, nedostatok spánku môže ovplyvniť náladu a emocionálnu reaktivitu a je spojený s poruchami fyzického a duševného zdravia a ich závažnosťou.
 • Vytvorte si priestor na upokojenie, spomalenie a relaxáciu. Relaxovať môžete pri počúvaní relaxačnej hudby, relaxačných cvičeniach (pri tom nezabúdajte na správne dýchanie), čítaní knihy, pri teplom čaji, v parku, pri vode, na prechádzke, či v záhrade. 
 • Pozitívne emócie, akými sú láska, radosť, nádej, hrdosť, vďačnosť, zvedavosť, smiech, inšpirácia a vnútorný pokoj, rozširujú naše vnímanie a podporujú fyzické aj duševné zdravie. Pozitívne emócie nám pomáhajú učiť sa, rozvíjať a nevzdávať sa. Preto sa nezabúdajte tešiť zo života a vnímať každodenné pozitívne maličkosti. 
 • Spoznávajte a rozvíjajte svoje silné stránky, akými sú vďačnosť, odvaha, humor, sociálna inteligencia, zvedavosť, spravodlivosť, láska, ľudskosť a cit, nádej, odpustenie, pokora. Silné stránky vnímajte takisto u iných ľudí, povedzte im ich a podporte ich. Zlepšujete si tak vzájomný vzťah a vytvárate prostredie, v ktorom sa bude dariť vám aj druhým.
 • Rozvíjajte dobré medziľudské vzťahy, sú základom vášho duševného zdravia, ako aj duševného zdravia ľudí okolo vás. Dobré medziľudské vzťahy sú hlavným predpokladom dlhého života. Buďte oporou sebe samému, ako aj ľuďom naokolo. Vnímajte ľudí okolo seba a zaujímajte sa o nich, dokážete tak zlepšovať svoje fyzické a duševné zdravie seba aj zdravie svojho okolia.
 • Venujte čas svojim záľubám (napr. práca v záhrade, športovanie, návšteva divadla), ktoré vám robia radosť, pretože podporujú prežívanie pozitívnych emócií a celkovú spokojnosť. 
 • Moderné technológie a k nim patriace sociálne siete sú bežnou súčasťou nášho života. V mnohom nám pomáhajú a uľahčujú náš život, zároveň ho však urýchľujú, preťažujú našu pozornosť, vyvolávajú pocity úzkosti, osamelosti a nárast depresií. Dôležité je naučiť sa moderné technológie a sociálne siete využívať konštruktívne a obmedziť čas strávený pred displejom či obrazovkou. Je to jednoduchý spôsob, ako si chrániť duševné a emocionálne zdravie.

Duševné zdravie nie je len pre tých, ktorí sa cítia slabí. Je to univerzálny aspekt našich životov, ktorý si vyžaduje starostlivosť a pozornosť. Starostlivosť o svoje duševné zdravie nie je prejavom slabosti, ale prejavom múdrosti a starostlivosti o seba a svoje blaho.

Uvedomte si, že duševné zdravie je kľúčové pre to, aby sme mohli naplno zažiť život a prispievať do spoločnosti. Je to investícia do našej budúcnosti a budúcnosti našich blízkych. Preto si doprajte čas na starostlivosť o svoje duševné zdravie – je to najcennejší dar, ktorý môžete sebe a svojim blízkym darovať.