Pohybom k zdravšiemu a šťastnejšiemu životu

 • Autor:
  Mária Kožuchová
 • Dátum publikovania:
  10.05.2024

V súčasnom uponáhľanom svete, kde technológia prevláda a čas sa stáva vzácnym, často zabúdame na dôležitosť pohybu v našom každodennom živote. Napriek tomu, že moderné vymoženosti nám uľahčujú mnohé aktivity, pohyb zostáva základným pilierom nášho zdravia a blahobytu.

Pohyb je kľúčovým aspektom prevencie a podpory zdravia. Ak je pravidelný a primeraný, vo významnej miere znižuje riziko zaťaženia organizmu chronickými neinfekčnými ochoreniami. Pohybová aktivita je preto jedným z najdôležitejších faktorov zdravia a predpokladom nielen harmonického rastu a vývoja organizmu, ale aj jeho optimálneho fungovania. 

Keď je pohybu málo

Kedykoľvek zanedbávame pohyb, naše telo to cíti. Nedostatok aktivity môže spôsobiť rôzne zdravotné komplikácie a zvyšuje pravdepodobnosť zníženia odolnosti organizmu a zhoršenia zdravotného stavu. Fyzická nečinnosť je kľúčovým rizikovým faktorom pre vznik nadváhy, obezity, osteoporózy, diabetes mellitus 2. typu, srdcovocievnych, ale aj niektorých onkologických a iných ochorení. Nečinnosť ovplyvňuje nielen naše fyzické zdravie, ale aj náladu a celkovú pohodu. Je dôležité nájsť spôsob, ako udržať telo v pohybe a dušu v rovnováhe.

Pohybová aktivita a zdravie

Za predpokladu, že pohybová aktivita je pravidelná, dlhodobá a realizovaná s dostatočnou intenzitou a v primeranom objeme, má pozitívny vplyv na zdravie človeka. Pravidelný a primeraný pohyb:

 • priaznivo ovplyvňuje všetky telesné systémy, najmä výkonnosť srdcovocievneho (zefektívňuje prenos kyslíka k tkanivám, pozitívne ovplyvňuje krvný tlak) a dýchacieho systému (prehlbuje dýchanie, zlepšuje pľúcnu ventiláciu, prispieva k zvýšeniu vitálnej kapacity pľúc),
 • udržiava správnu funkciu látkovej výmeny, teda metabolizmu, a je prostriedkom dosiahnutia vyrovnanej energetickej bilancie, čím pomáha predchádzať nadváhe a obezite,
 • prispieva k rozvoju kostry a svalstva, zlepšuje svalovú silu, svalovú vytrvalosť, ako aj koordináciu, tiež zohráva významnú úlohu v prevencii osteoporózy, čiže rednutia kostí vo vyššom veku,
 • znižuje hladinu cukru, tukov a najmä cholesterolu v krvi, ako jedného z hlavných rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení, 
 • účinne pomáha predchádzať vysokému krvnému tlaku, cukrovke a mnohým iným závažným ochoreniam,
 • zvyšuje imunitu, teda obranyschopnosť organizmu, a tým je organizmus odolnejší voči mnohým ochoreniam,
 • má popri fyzickom zdraví nepopierateľný vplyv aj na psychické zdravie tým, že zlepšuje schopnosť telesného a duševného uvoľnenia, náladu, pocit radosti zo života, spánok, ale aj vytrvalosť a schopnosť sústrediť sa; prispieva k znižovaniu psychického napätia, stresu, úzkosti, strachu a depresívnej nálady.

Akú pohybovú aktivitu si zvoliť?

Pravidelná fyzická aktivita je kľúčom k celkovému zdraviu a pohode. Súčasťou jej úspechu je voľba aktivít, ktoré vyhovujú vašej fyzickej kondícii, zdravotným obmedzeniam a cieľom, ktoré si stanovujete. Rôznorodosť cvičení, ako sú vytrvalostné, posilňovacie, balančné alebo strečingové cvičenia, vám pomôže udržať si vitalitu, pohyblivosť a zdravý životný štýl dlhodobo.

 • Aeróbne (vytrvalostné) aktivity sú aktivity vykonávané s vyššou intenzitou a zároveň primerane dlhú dobu (napr. chôdza, beh, beh na lyžiach, jazda na bicykli či kolobežke, plávanie, korčuľovanie, skákanie cez švihadlo). Posilňujú imunitný systém a sú účinným prostriedkom prevencie srdcovocievnych ochorení a obezity. Predstavovať by mali 50 až 60 % z celkovej pohybovej aktivity.
 • Silové aktivity sú aktivity, ktoré zvyšovaním objemu a sily jednotlivých svalových oblastí prispievajú k rozvoju svalového systému (napr. cvičenia na špeciálnych trenažéroch, cvičenia vo vode, cvičenia s gumovými popruhmi, rôzne formy posilňovania). Tvoriť by mali 15 až 20 % pohybovej aktivity.
 • Koordinačné aktivity sú zamerané na rozvoj obratnosti, pohyblivosti, koordinácie a rovnováhy. Patria sem žonglovanie s predmetmi, loptové hry a súťaže (napr. volejbal, basketbal, hokej s loptou, bedminton, tenis). Odporúčaný rozsah koordinačných cvičení je 10 až 15 %.
 • Aktivity zamerané na rozvoj a zachovanie kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti predstavujú strečingové cvičenia, ktorými je možné dosiahnuť primeranú úroveň kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti chrbtice. Ich celkový podiel na pohybových aktivitách by mal byť 5 až 10 %.

V závere nezabúdajme, že naše telo potrebuje pohyb, aby dobre fungovalo. Urobme si čas na pohyb každý deň a starajme sa o svoje zdravie. Pamätajme, že malé zmeny v našom životnom štýle môžu mať veľký vplyv na naše zdravie a šťastie.