Vysoký krvný tlak: ako ho znížiť a správne merať?

 • Autor:
  Mária Kožuchová
 • Dátum publikovania:
  17.05.2024

Arteriová hypertenzia, nazývaná ako vysoký krvný tlak, je tichý zabijak, ktorý môže mať vážne dôsledky na vaše zdravie, najmä na srdce a obličky. Ľudia často nepociťujú žiadne symptómy, ale podľa odborníkov je dôležité byť informovaný o tomto stave a vedieť, ako mu predchádzať a liečiť ho.

Vysoký krvný tlak predstavuje jeden z hlavných a najzávažnejších rizikových faktorov vzniku srdcovocievnych ochorení, predovšetkým ischemickej choroby srdca, srdcových arytmií, zlyhania srdca, náhlej cievnej mozgovej príhody a ischemickej choroby dolných končatín.

Podieľa sa na vzniku a progresii obličkového zlyhávania. Spolupodieľa na procese vývoja aterosklerózy (kôrnatenie tepien) a je tiež súčasťou metabolického syndrómu. Pri artériovej hypertenzii dochádza zvýšeniu pokojových hodnôt systolického tlaku nad 140 mmHg a diastolického tlaku nad 90 mmHg.

V súčasnosti patrí artériová hypertenzia medzi najčastejšie vyskytujúce sa chronické ochorenia na Slovensku. Chronicky zvýšeným krvným tlakom trpí u nás viac ako polovica ľudí starších ako 65 rokov, pričom vekom výskyt artériovej hypertenzie stúpa. 

Aké sú príčiny vzniku artériovej hypertenzie?

Asi u 95 % pacientov nie je známa primárna príčina vysokého krvného tlaku. Na vzniku a vývoji primárnej (esenciálnej) hypertenzie sa podieľa viacero faktorov, vrátane genetických predispozícií, životného štýlu a vplyvu okolia. Príliš veľa soli, nedostatok draslíka a vápnika, neaktívny životný štýl a nadmerná váha môžu viesť k vysokému krvnému tlaku. Konzumácia alkoholu, fajčenie a stres môžu tiež zohrať svoju úlohu. Sekundárna hypertenzia sa vyskytuje približne asi u 5 % pacientov v dôsledku iného ochorenia alebo zmeny istého orgánového systému (ide predovšetkým o ochorenia obličkového parenchýmu a tepien alebo žliaz s vnútorným vylučovaním, neurologické ochorenia, vrodené zúženie aorty). 

Ako sa artériová hypertenzia prejavuje a aké komplikácie môže spôsobiť?

Artériovú hypertenziu nedefinujú žiadne charakteristické symptómy a znaky, ale iba „čísla“ hodnôt krvného tlaku, ktoré presahujú 140/90 mmHg. Napriek tomu, že ju vieme merať, mnohí jednotlivci o nej nevedia a neliečia sa. V začiatočnom štádiu nepociťujú nijaké ťažkosti. K najčastejším subjektívnym ťažkostiam patria bolesti hlavy lokalizované prevažne v záhlaví, avšak pacienti im často nevenujú veľkú pozornosť. K včasným prejavom u niektorých pacientov patrí aj krvácanie z nosa. V neskorších štádiách sa objavujú ťažkosti, ako sú závraty, poruchy spánku, zabúdanie, únava, znížená schopnosť sústrediť sa.

Dlhodobý vysoký tlak môže poškodiť srdce a iné orgány, ako sú obličky a oči. Dlhodobé zvýšenie krvného tlaku nadmerne zaťažuje ľavú komoru srdca, čo vedie najprv k zhrubnutiu svaloviny srdca a neskôr k zlyhaniu srdca. Ak sa vysoký krvný tlak kombinuje s nadváhou, cukrovkou alebo vysokými hladinami cholesterolu, môže to viesť k rýchlemu rozvoju aterosklerózy a s ňou súvisiacimi komplikáciami.

Aké sú odporúčania pre úpravu životného štýlu u pacientov s artériovou hypertenziou?

Liečba vysokého krvného tlaku zahŕňa zmeny vo vašom každodennom živote a užívanie antihypertenzív (liekov, ktoré pomáhajú znížiť vysoký krvný tlak). Zlepšenie životného štýlu môže mať veľký vplyv na kontrolu krvného tlaku. 

Redukciou nadhmotnosti je možné krvný tlak znížiť o 5 až 20 mmHg na 10 kilogramov hmotnosti. Strava bohatá na ovocie, zeleninu a nízkotučné mliečne výrobky, znížená konzumácia tukov a sladkých nápojov tiež napomáha k poklesu krvného tlaku.

Dôležité je tiež znížiť príjem sodíka. Ak obmedzíte príjem soli na 4,7 až 5,8 gramov denne, môžete znížiť krvný tlak v priemere o 4 až 6 mmHg. Odporúčaný príjem, ktorý je možné dosiahnuť a dodržať je 5 až 6 gramov soli za deň. Reštrikcia sodíka môže znížiť dávky a počet liekov na zníženie vysokého krvného tlaku. Aby sa krvný tlak udržal v normálnych hodnotách, odporúča sa obmedziť alebo úplne eliminovať fajčenie a alkohol. 

Taktiež je dôležité byť aktívny. Pravidelným cvičením, ako je chôdza, beh alebo cvičenie na rotopede, môžete znížiť krvný tlak o 3 až 9 mmHg. To vám pomôže cítiť sa lepšie a zdravšie.

Základom pre odhalenie artériovej hypertenzie je meranie krvného tlaku

Na diagnostiku artériovej hypertenzie sa odporúča opakované meranie krvného tlaku. Meranie by sa malo realizovať dvakrát až trikrát po sebe v priebehu jednej až dvoch minút na oboch ramenách, v pokojových podmienkach po minimálne päť minútovom oddychu v sede, prípadne v polohe v ľahu pri opakovaných najmenej dvoch až troch rôznych návštevách pacienta v ambulancii všeobecného lekára. 

Meranie by sa malo opakovať v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov a v rôznych situáciách, napríklad po oddychu alebo po fyzickej námahe, pretože diagnózu artériovej hypertenzie nemožno potvrdiť na základe jediného merania pri akejkoľvek návšteve akéhokoľvek lekára. 

Domáce meranie krvného tlaku a jeho pravidlá

Domáce meranie krvného tlaku je užitočným doplnkom k meraniu v ambulancii u lekára. Poskytuje informácie o krvnom tlaku v rôznych situáciách počas bežného dňa. Tieto merania sú obvykle nižšie ako tie vykonané v ambulancii, pretože sa odstraňuje stres z návštevy u lekára. Týmto spôsobom sa dá spoľahlivejšie odhaliť prítomnosť problémov s krvným tlakom a ich vývoj.

Na domáce meranie tlaku sa používajú elektronické tlakomery so správnou veľkosťou manžety. U pacientov s novo diagnostikovanou hypertenziou sa odporúčajú tri merania ráno a tri merania večer po tri dni v týždni, po dobu najmenej dvoch týždňov. Tieto merania by sa mali vykonávať ráno medzi 6.00 a 9.00 hodinou a večer medzi 18.00 a 21.00 hodinou. U pacientov s dobre kontrolovanou hypertenziou sa odporúča meranie krvného tlaku jeden deň v týždni, ale môže sa zvýšiť, ak je to potrebné.

Dôležité je, aby sa zabránilo nadmernému množstvu meraní a aby sa zabezpečilo, že sa meria pred užitím lieku, aby sa získali spoľahlivé údaje o účinku liečby. Pacienti by mali zaznamenávať svoje merania do denníka a neprestávali užívať predpísanú liečbu bez konzultácie s lekárom. Okrem toho by mali informovať lekára o neobvyklých príznakoch a zaznamenať informácie o kvalite spánku a výskyte symptómov, ako sú bolesti hlavy alebo závraty.

Medzi základné pravidlá domáceho merania krvného tlaku patrí: 

 • Krvný tlak merajte v pokojnom, tichom prostredí s primeranou teplotou po minimálne 5 minútovom pokoji.
 • Hodinu pred meraním nepite alkohol, nápoje s obsahom kofeínu (káva), energetické nápoje a nefajčite. 
 • Počas merania pokojne seďte, nehýbte a nerozprávajte sa. Ruku majte mierne ohnutú v lakti a oprite ju o stôl. Dolné končatiny majte voľne položené na zemi a neprekrižujte ich. 
 • Pred meraním nemá byť plný močový mechúr (môže zvýšiť hodnoty krvného tlaku o 10 mmHg).
 • Krvný tlak merajte v rovnakú dennú dobu najlepšie ráno po zobudení (pred raňajkami) a večer (pred večerou), pred užitím antihypertenzív.
 • Pri prvom meraní sa odporúča zmerať krvný tlak na oboch ramenách, aby sa zachytili rozdiely. Následne sa merania uskutočňujú na ramene s vyšším krvným tlakom.
 • Meranie krvného tlaku opakujte dva až trikrát za sebou s odstupom minimálne 1 – 2 minúty. 
 • Zaznamenané hodnoty nameraného krvného tlaku si presne zapisujte do denníka. Okrem tlaku krvi sa do denníka zaznamenávajú aj hodnoty tepovej frekvencie.
 • Vyberte si tlakomer so správnou veľkosťou manžety. Manžeta tlakomera by mala byť umiestnená v úrovni srdca. Pri tlakomeroch na rameno umiestnite manžetu približne 1 – 2 cm nad lakťový ohyb (hadička manžety smeruje dopredu k lakťovej jamke). Manžeta by nemala byť voľná, ani veľmi silno utiahnutá. Medzi manžetou a pažou by mal zostať priestor maximálne na jeden prst.
 • Pred dlhými rukávmi uprednostnite tričká s krátkym rukávom. Vyhŕňanie môže totiž zamedziť prúdeniu krvi. 

Artériová hypertenzia je vážne ochorenie, ale s vhodnou liečbou a úpravou životného štýlu je možné minimalizovať jej negatívne dôsledky. Je dôležité byť informovaný o tomto stave a realizovať pravidelné merania krvného tlaku doma, aby sa predišlo závažným komplikáciám.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete vždy obrátiť na nás.